Kvalitet og HMS

Zirkel effektiviserer din hverdag

Vårt KHMS-team står klar til å hjelpe

Som virksomhet er det avgjørende for din suksess å opprettholde høykvalitetsstandarder og sikre overholdelse av helse-, miljø- og sikkerhetskrav. Det er her vårt team av kvalitets- og HMS-rådgivere kommer inn.

Vi skreddersyr til dine behov

Zirkel gir ekspertveiledning for å hjelpe deg med å identifisere og redusere risiko, overholde regelverk og forbedre din generelle kvalitets- og HMS-ytelse. 

Våre rådgivere har lang erfaring med å jobbe med et bredt spekter av bransjer og kan skreddersy tjenestene for å møte dine spesifikke behov. Fra å utvikle retningslinjer og prosedyrer til å gjennomføre risikovurderinger og revisjoner, kan teamet vårt hjelpe deg med å oppnå samsvar, forbedre effektiviteten og redusere kostnadene. 

Så enten du ønsker å forbedre kvalitets- og HMS-ytelsen – eller bare søker trygghet – er vårt team av rådgivere her for å hjelpe. 

Overlate KHMS-funksjonen til oss – eller trenger du bare en sparringspartner?

Zirkel er en aktiv bidragsyter, sparringspartner og støttespiller for bedrifter som har outsourcet hele eller deler av KHMS-funksjonen til oss, eller som har behov for en sparringspartner innen området.

Zirkel bistår med implementering av kvalitets- og HMS-systemer, vedlikehold og drift av allerede etablerte systemer, samt registrering i Achilles og Magnet JQS.

Vi er aktive pådrivere for å sikre kontinuerlig utvikling innen KHMS-området, både på strategisk og operativt nivå. Vi hjelper også kundene våre med å utarbeide, vedlikeholde og forstå KHMS-systemene.

Som en uavhengig tredjepart vil vi på en enkel måte, kunne vurdere hele kvalitets- og HMS-systemet opp mot relevante standarder.

Vår spisskompetanse

Zirkel har sertifiserte revisorer og kvalitetsledere som har inngående kjennskap til ulike standarder som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og Norsok.

Med hjelp av vår spisskompetanse og verktøy vil du oppnå effektiv implementering og bruk av dine ressurser og forenkling av eksisterende systemer.

GAP-analyse

Vi gjennomfører GAP-analyser for å informere om og avdekke utviklingspotensialer når det kommer til krav i nevnte ISO-standarder. 

ISO-standardene

ISO 9001

Ledelsessystemer for kvalitet

ISO 14001

Ledelsessystemer for miljø

ISO 45001

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

ISO 27001

Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet

ISO 31000

Risikostyring

ISO 80079-34

Anvendelse av kvalitetssystemer for framstilling av Ex-produkter

ISO 3834-2

Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer

ISO 1090

CE-merking av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner

Trenger du hjelp til å strukturere KHMS- og HR-prosesser?