Miljø og bærekraft

Bærekraftige bedrifter er fremtiden

Bruk Zirkel til miljørådgivning og tjenester innen bærekraft

I Zirkel ser vi på bærekraft som en viktig del av enhver virksomhet. Vi tror på at en bærekraftig forretningsmodell er nøkkelen til suksess i dagens og morgendagen samfunn. Derfor tilbyr vi tjenester innen bærekraft og miljørådgivning.

Zirkel hjelper bedrifter med å kartlegge og måle deres miljøpåvirkning og utvikle tiltak for å redusere denne påvirkningen. Vi bistår bedrifter med å utarbeide bærekraftsrapporter for å kommunisere deres bærekraftsarbeid til interessenter.  

Vi har lang erfaring med å jobbe med anerkjente standarder som ISO 14001 for miljøledelse. Dette er et godt rammeverk for å starte arbeidet for å redusere sin påvirkning, og for å måle utslipp benytter vi GHGP (Greenhouse Gas Protocol) som er en anerkjent standard for å tallfeste bedriftens utslipp (scope1, scope2 og scope3)  

Zirkels rådgivere hjelper også bedrifter med å overholde kravene i åpenhetsloven gjennom å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, interessentanalyse og redegjørelse.

Vi hjelper deg med å utvikle en bærekraftig forretningsmodell

Vi har lang erfaring med å kartlegge og vurdere bedrifter og deres interessenters risiko og påvirkning, samt å lage barrierer, prosesser og dokumentasjon for å minske risiko og øke muligheter. Zirkel har i flere år hjulpet bedrifter med å ha rutiner og prosesser for å møte kravene i henhold til arbeidsmiljøloven, ISO 45001 (arbeidsmiljø), ESG og menneskerettigheter.

Vi tror på at bærekraftige bedrifter er fremtiden og vi er her for å hjelpe deg med å ta de første skrittene. Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å utvikle en bærekraftig forretningsmodell tilpasset din bedrift.

Vi har inngående kjennskap til FNs bærekraftsmål, Åpenhetsloven, menneskerettigheter, mangfold og likestilling.

Lurer du på hvordan du skal utvikle måling og rapportering innen bærekraft, klima og miljø?