Standarder

ISO/IEC 80079:34

ISO/IEC 80079:34 spesifiserer spesielle krav og informasjon for å etablere og vedlikeholde et kvalitetsstyringssystem for å kunne produsere Ex Produkter i samsvar med sertifikatene.
Vi kan hjelpe med etablering og tilpassing av kravene i bedriftens kvalitetssystem.
{

En sirkel slutter aldri

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi vil gjerne høre fra deg!