ISO 80079-34

Anvendelse av kvalitetssystemer for framstilling av Ex-produkter

ISO 80079-34

ATEX-utstyrsprodusenter må overholde krav i ATEX-direktivet (IV, V, VI, VII eller IX) avhengig av sonebetegnelsen for utstyret, hvis produktet(e) er masseprodusert eller et fast antall enheter er produsert.

Hvis produsenten allerede har et gyldig ISO 9001 sertifikat, er prosessen litt enklere ettersom mange av de grunnleggende kravene til ISO 9001 og ISO/IEC 80079-34 overlapper hverandre.

Zirkel kan bistå med implementering av kvalitetssystemer i henhold til ISO 9001 og videre bygge ut med ATEX direktivet ISO/IEC 80079:34 samt med vedlikehold og drift av systemer innenfor ulike typer bedrifter og bransjer.

ISO-standarder

Vi bistår med implementering av styring- og ledelsesystemer i henhold til flere ulike standarder. Vi er opptatt av et felles styringssystem som omfatter alle relevante standarder for bedriften.

ISO 9001

Ledelsessystemer for kvalitet

ISO 14001

Ledelsessystemer for miljø

ISO 45001

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

ISO 27001

Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet

ISO 31000

Risikostyring

ISO 80079-34

Anvendelse av kvalitetssystemer for framstilling av Ex-produkter

ISO 3834-2

Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer

ISO 1090

CE-merking av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner