Standarder

ISO 45001

Zirkel kan hjelpe deg med å få på plass et styringssystem for arbeidsmiljø i henhold til ISO 45001.

Zirkel kan tilby:

 • Hjelp på veien mot sertifisering iht. ISO 45001
 • Etablere handlingsplan med tiltak, ansvar, frist og virkningsmidler for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
 • Kartlegge kontekst, risiko og muligheter innen arbeidsmiljø, helse og sikkerhet innen hele organisasjonen
 • Identifisere myndighetskrav og kundekrav innenfor arbeidsmiljø, helse og sikkerhet (samsvarsvurdering)
 • Etablere arbeidsmiljøpolitikk (eventuelt integrere denne i kvalitetspolitikken)
 • Etablere målbare mål innenfor arbeidsmiljø, helse og sikkerhet (eventuelt integrere i kvalitetsmål)
 • Avklare ansvar knyttet til oppgaver/roller i arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
 • Kartlegge kompetanse og kompetansebehov innenfor arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
 • Etablere prosedyre for kommunikasjon (internt mellom forskjellige nivå og funksjoner i organisasjonen, eksternt med kontraktører og andre besøkende på arbeidsplassen, samt mottak/dokumentasjon/besvarelse henvendelser fra eksterne parter)
 • Etablere prosedyre for arbeidstakernes deltagelse og konferering
 • Etablere prosedyre for å identifisere mulige nødssituasjoner og reaksjon på slike situasjoner (beredskapsplan, dimensjonering av beredskapsgruppe)
 • Etablere prosedyre for analyse av hendelser (granskningsprosedyre, evnt. integrere denne i eksisterende prosedyre for avvik, korrigerende og forebyggende hendelser)
{

Den som slutter ¨å bli bedre, slutter å være bra

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi vil gjerne høre fra deg!