ISO 45001

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

ISO 45001

ISO 45001 er verdens mest anerkjente standard for arbeidsmiljø.  Et arbeidsmiljøsystem skal vise hvordan virksomheter styrer sine prosesser og aktiviteter for å kunne levere varer og tjenester som tilfredsstiller kundens krav til arbeidsmiljø.  

Zirkel bistår med implementering av arbeidsmiljøsystemer i henhold til ISO 45001, samt med vedlikehold og drift av allerede etablerte systemer innenfor ulike type bedrifter og bransjer. 

Zirkel kan tilby:

 • Bistand på veien mot sertifisering iht. ISO 45001
 • Implementering og vedlikehold av strategier, politikk, systemer og rutiner
 • Utarbeidelse av prosedyrer, skjemaer og sjekklister og annen dokumentasjon
 • Etablere handlingsplan med tiltak, ansvar, frister og virkningsmidler for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
 • Identifisering av arbeidsmiljømål og arbeidsmiljøpolitikk
 • Kartlegge kontekst, risiko, muligheter innen arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
 • Etablere arbeidsmiljøaspekter
 • Etablere prosedyre for å arbeidstakernes deltakelse og konferering
 • Etablere prosedyre for å identifisere mulige nødsituasjoner og reaksjoner på slike situasjoner (beredskapsplan, dimensjonering av beredskapsgruppe)
 • Gjennomføring av beredskapsøvelser og førstehjelpskurs
 • Avklare ansvar knyttet mot oppgaver/roller i arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
 • Identifisere myndighets- og kundekrav innenfor arbeidsmiljø, helse og sikkerhet (samsvarsvurdering av lover og forskrifter)
 • Etablere prosedyre for analyse av hendelser (granskingsprosedyre og eventuelt integrere denne i eksisterende prosedyre for avvik, korrigerende tiltak og forebyggende hendelser)
 • Kjemikaliehåndtering (etablere stoffkartotek og risikovurdering av kjemikalier)
 • Bistand ved risikovurderinger og risikoreduserende tiltak
 • Sikre kontinuerlig forbedring
 • Avvikshåndtering
 • Kompetansekartlegging
 • Annet 

ISO-standarder

Vi bistår med implementering av styring- og ledelsesystemer i henhold til flere ulike standarder. Vi er opptatt av et felles styringssystem som omfatter alle relevante standarder for bedriften.

ISO 9001

Ledelsessystemer for kvalitet

ISO 14001

Ledelsessystemer for miljø

ISO 45001

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

ISO 27001

Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet

ISO 31000

Risikostyring

ISO 80079-34

Anvendelse av kvalitetssystemer for framstilling av Ex-produkter

ISO 3834-2

Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer

ISO 1090

CE-merking av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner