Standarder

ISO 14001

Zirkel kan hjelpe deg å få på plass et miljøstyringssystem som møter dagens miljøutfordringer i henhold til ISO 14001.

Zirkel kan tilby:

 • Hjelp på veien mot sertifisering iht. ISO 14001
 • Etablere handlingsplan med tiltak, ansvar, frist og virkningsmidler
 • Kartlegging kontekst, risiko, muligheter og miljøaspekter innen hele organisasjonen
 • Etablering av avfallsrutiner
 • Identifisere myndighetskrav og kundekrav innenfor ytre miljø, helse og sikkerhet (samsvarsvurdering av lover og forskrifter)
 • Etablere politikk for ytre miljø
 • Etablere målbare mål innenfor ytre miljø
 • Kartlegge kompetanse og kompetansebehov innenfor ytre miljø
 • Etablere prosedyre for kommunikasjon (internt mellom forskjellige nivå og funksjoner i organisasjonen, eksternt med kontraktører og andre besøkende på arbeidsplassen, samt mottak/dokumentasjon/besvarelse henvendelse fra eksterne parter)
 • Opplæring
 • Driftskontroll
 • Etablere prosedyre for å identifisere mulige nødssituasjoner og reaksjon på slike situasjoner (beredskapsplan, etablering av beredskapsgruppe)
 • Etablere prosedyre for analyse av hendelser (granskningsprosedyre, evnt. integrere denne i eksisterende prosedyre for avvik, korrigerende og forebyggende hendelser)
 • Kjemikaliehåndtering (etablere stoffkartotek, risikovurdere kjemikalier)
 • Risikovurdering
 • Annet

GAP-analyse

Vi tilbyr GAP-analyser for å informere og avdekke utviklingspotensialet i forhold til nye krav og føringer i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

{

Tro på dere selv, lær av de gode og bli enda bedre

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi vil gjerne høre fra deg!