Standarder

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 er en internasjonal standard for implementering av et styringssystem for informasjonssikkerhet. Vi kan hjelpe med etablering og tilpassing av et informasjonssikkerhetssystem iht. kravene ISO/IEC 27001 og bedriftens egne krav.

Et styringssystem for informasjonssikkerhet skal sikre og hjelpe deg med å beskytte informasjon på følgende måte:

  • Konfidensialitet sørger for at informasjon kun er tilgjengelig for autoriserte parter.
  • Integritet sikrer at metodene for håndtering av informasjon er nøyaktige og fullstendige.
  • Tilgjengelighet sørger for at autoriserte brukere har tilgang til informasjon og tilknyttede aktiva når det behøves.
{

Den som slutter ¨å bli bedre, slutter å være bra

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi vil gjerne høre fra deg!