ISO 27001

Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet

ISO 27001

ISO 27001 er en internasjonal standard for implementering av et styringssystem for informasjonssikkerhet. Vi kan hjelpe med etablering og tilpassing av et informasjonssikkerhetssystem iht. kravene ISO 27001 og bedriftens egne krav.

Et styringssystem for informasjonssikkerhet skal sikre og hjelpe deg med å beskytte informasjon på følgende måte:

  • Konfidensialitet sørger for at informasjon kun er tilgjengelig for autoriserte parter.
  • Integritet sikrer at metodene for håndtering av informasjon er nøyaktige og fullstendige.
  • Tilgjengelighet sørger for at autoriserte brukere har tilgang til informasjon og tilknyttede aktiva når det behøves.

ISO-standarder

Vi bistår med implementering av styring- og ledelsesystemer i henhold til flere ulike standarder. Vi er opptatt av et felles styringssystem som omfatter alle relevante standarder for bedriften.

ISO 9001

Ledelsessystemer for kvalitet

ISO 14001

Ledelsessystemer for miljø

ISO 45001

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

ISO 27001

Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet

ISO 31000

Risikostyring

ISO 80079-34

Anvendelse av kvalitetssystemer for framstilling av Ex-produkter

ISO 3834-2

Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer

ISO 1090

CE-merking av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner