ISO 3834-2

Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer

ISO 3834-2

ISO 3834 er en anerkjent standard som fokuserer på kvalitetsstyring av sveiseprosesser.

ISO 3834 i seg selv kan brukes , uavhengig av ISO 9001-kravene, for å demonstrere for en kunde eller tredjepart at sveiseproduktene er produsert i henhold til et definert kvalitetsnivå.

Zirkel kan tilby:

 • Gjennomgang av krav og gap-analyse
 • Etablering av prosedyrer og prosesser som standarden krever
 • Utarbeidelse og håndtering av dokumenter i samarbeid med teknisk personell
 • Etablering av Sveisehåndbok
 • System for underleveranser/leverandører
 • Beskrivelse av utstyr i samarbeid med kunde
 • Etablering og dokumentering av kalibreringsrutiner
 • Internrevisjoner
 • Kompetansekartlegging
 • Avviksbehandling
 • Integrere ISO 3834-2 i etablerte styringssystemer

*NB! Zirkel utarbeider ikke sveiseprosedyrer eller har sveiseinspektører/koordinatorer.

Vi kan hjelpe med etablering og tilpassing av kravene i bedriftens kvalitetssystem.

ISO-standarder

Vi bistår med implementering av styring- og ledelsesystemer i henhold til flere ulike standarder. Vi er opptatt av et felles styringssystem som omfatter alle relevante standarder for bedriften.

ISO 9001

Ledelsessystemer for kvalitet

ISO 14001

Ledelsessystemer for miljø

ISO 45001

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

ISO 27001

Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet

ISO 31000

Risikostyring

ISO 80079-34

Anvendelse av kvalitetssystemer for framstilling av Ex-produkter

ISO 3834-2

Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer

ISO 1090

CE-merking av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner