Standarder

ISO 3834-2

ISO 3834 er en anerkjent standard som fokuserer på kvalitetsstyring av sveiseprosesser.

ISO 3834 i seg selv kan brukes , uavhengig av ISO 9001-kravene, for å demonstrere for en kunde eller tredjepart at sveiseproduktene er produsert i henhold til et definert kvalitetsnivå.

Hva kan Zirkel bistå med:

 • Gjennomgang av krav og gap-analyse
 • Etablering av prosedyrer og prosesser som standarden krever
 • Utarbeidelse og håndtering av dokumenter i samarbeid med teknisk personell
 • Etablering av Sveisehåndbok
 • System for underleveranser/leverandører
 • Beskrivelse av utstyr i samarbeid med kunde
 • Etablering og dokumentering av kalibreringsrutiner
 • Internrevisjoner
 • Kompetansekartlegging
 • Avviksbehandling
 • Integrere ISO 3834-2 i etablerte styringssystemer

*NB! Zirkel utarbeider ikke sveiseprosedyrer eller har sveiseinspektører/koordinatorer.

Vi kan hjelpe med etablering og tilpassing av kravene i bedriftens kvalitetssystem.

{

Lite gjør et hjul uten fremdrift

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi vil gjerne høre fra deg!