ISO 1090

CE-merking av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner

ISO 1090

Zirkel AS tilbyr rådgivning og bistand i forbindelse med etablering og tilpasning av et produksjonskontrollsystem, i henhold til kravene gitt i standarden NS-EN 1090.

CE-merking av lastebærende komponenter iht. NS-EN 1090 berører i varierende grad alle aktører i kjeden fra produksjon av grunnmaterialet til produksjon av bærende komponenter og byggesett. Fra 1.juli 2014 skal produsenter og leverandører av lastebærende komponenter og byggesett være sertifisert iht. NS-EN 1090-1 og starte CE-merking.

Produksjon defineres som de arbeidsoperasjoner som kreves for å fremstille en komponent. Eks. forberedelse, sveising, mekanisk feste, montering, prøving samt dokumentasjon av deklarerte egenskaper.

ISO-standarder

Vi bistår med implementering av styring- og ledelsesystemer i henhold til flere ulike standarder. Vi er opptatt av et felles styringssystem som omfatter alle relevante standarder for bedriften.

ISO 9001

Ledelsessystemer for kvalitet

ISO 14001

Ledelsessystemer for miljø

ISO 45001

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

ISO 27001

Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet

ISO 31000

Risikostyring

ISO 80079-34

Anvendelse av kvalitetssystemer for framstilling av Ex-produkter

ISO 3834-2

Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer

ISO 1090

CE-merking av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner