Standarder

NS-EN 1090

Zirkel AS tilbyr rådgivning og bistand i forbindelse med etablering og tilpasning av et produksjonskontrollsystem, i henhold til kravene gitt i standarden NS-EN 1090.
CE-merking av lastebærende komponenter iht. NS-EN 1090 berører i varierende grad alle aktører i kjeden fra produksjon av grunnmaterialet til produksjon av bærende komponenter og byggesett. Fra 1.juli 2014 skal produsenter og leverandører av lastebærende komponenter og byggesett være sertifisert iht. NS-EN 1090-1 og starte CE-merking.

Produksjon defineres som de arbeidsoperasjoner som kreves for å fremstille en komponent. Eks. forberedelse, sveising, mekanisk feste, montering, prøving samt dokumentasjon av deklarerte egenskaper.

{

Den som slutter ¨å bli bedre, slutter å være bra

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi vil gjerne høre fra deg!