Digital samhandling

Digital kompetanse er et konkurransefortrinn

Hør med oss hvordan du kan effektivisere arbeidsdagen

Digital forståelse blant ansatte blir bare viktigere og viktigere. Uansett hvordan dere er organisert eller jobber så vil digitale verktøy være en del av hverdagen. Da er det viktig å forstå hvordan de digitale verktøyene skal brukes og til hva.

Zirkel har erfaring med effektiv bruk av den digitale plattformen Microsoft 365. Vi hjelper deg og dine ansatte med å kunne forstå og utnytte mulighetene som allerede ligger i systemet. 

Digital samhandling har revolusjonert måten vi kommuniserer og samarbeider på. Vi bruker digitale verktøy og teknologier for å lette kommunikasjon, samarbeid og kunnskapsdeling mellom enkeltpersoner og organisasjoner.

Programvare og apper

Zirkel har god kunnskap om følgende programmer:

Sharepoint

Fillagringsenhet, for nettbasert samarbeidsplattform som integreres med Microsoft 365.

Teams

Samhandlingsplattform som kombinerer Innlegg, fillagring, chat, videomøter og integrasjon med andre applikasjoner.

Communication sites

Intranett-løsning for å kommunisere, samarbeide og dele med kollegaer.

OneNote

Programvare for notater og samling av informasjon, og for flerbruker-samarbeid.

Tasks

Vis alle oppgaver fra Microsoft To Do og Microsoft Planner med Tasks i Microsoft Teams. Tasks ble tidligere kalt Planner.

Lists

Opprett og del lister som hjelper deg med å spore problemer, ressurser, rutiner, kontakter, beholdning og mer.

Forms

Opprett undersøkelser og spørrekonkurranser, og inviter andre til å svare på det.

Viva Engage

Enkel og brukervennlig samhandlingsplattform for deling av bilder og tekst. Tidligere kalt Yammer.

Lurer du på hvor det ble av dokumentene som du lagret for flere år siden?