Human Resources (HR)

Hvordan sikre utvikling av selskapet og de ansatte?

Zirkel vet hvordan

Zirkel har lang og bred erfaring innen HR-området. Vi kan bistå med å løse HR-relaterte spørsmål og utfordringer — både på operativt og strategisk nivå.

Å bygge en solid organisasjon med kultur for inkludering og samarbeid er avgjørende for din suksess som arbeidsgiver. Her er noen viktige aspekter ved HR som vi har ekspertise på i Zirkel:

  • Strategisk kompetanseutvikling og kompetansekartlegging
  • Gode utviklingsprosesser i hele livsløpet fra onboarding til offboarding
  • Coaching av ledere
  • Lederutvikling
  • Sparringspartner i strategiske diskusjoner
  • Utvikling av personalhåndbok og HR-prosesser
  • Omstilling, permittering og nedbemanning
  • Arbeidsmiljø og trivsel

La oss hjelpe din bedrift med å frigjøre dets fulle potensiale, ved å optimalisere din menneskelige kapital.

Lurer du på hvordan du skal legge til rette for en god organisasjonskultur?