Tjenester

HR-tjenester

Vi har lang og bred erfaring innenfor HR-området som rådgiver, veileder og støtte for ledere og ansatte innenfor alle HR-områder.
Zirkel AS kan være en aktiv bidragsyter og støttespiller – enten dere har en intern HR funksjon, er alene på HR eller ikke har en egen HR funksjon i bedriften. Vi kan være din faglige rådgiver og sparringspartner eller vi kan bistå som en ekstra ressurs ved midlertidig behov.

Vi kan bistå i alle HR relaterte spørsmål og problemstillinger, både på operativt og strategisk nivå.

Vi kan blant annet bistå med:

 • Generell HR administrasjon
 • Implementering av rutiner for personvern (GDPR)
 • Planlegging, implementering og videreutvikling av HR prosesser
 • Bemanningsplanlegging, rekruttering og introduksjonsprogrammer for nyansatte
 • Kompetanseplanlegging, kompetansekartlegging og karriereutvikling
 • Arbeidsmiljøundersøkelser
 • Medarbeidersamtaler
 • Coaching
 • Lønns- og arbeidsvilkår, inkludert tariff
 • Oppfølging av sykefravær
 • Omstilling, permittering og nedbemanning
Vi verdsetter høy kvalitet, konfidensialitet og integritet i vårt arbeid. Som kunde er du tjent med en leverandør som kjenner fagområdet og som kan bidra til å løse deres spesifikke behov.
{

Vi begeistrer våre kunder med resultatet av gode Kvalitet-, Miljø-, HMS- og HR-systemer

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi vil gjerne høre fra deg!