Standarder

ISO 9001

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring. Et kvalitetsstyringssystem skal vise hvordan virksomheter styrer sine prosesser og aktiviteter for å kunne levere varer og tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet. ISO 9001 kan brukes av alle typer virksomheter uavhengig av størrelse, produkter eller tjenester og bransje.

Vi bistår med implementering av kvalitetssystemer i henhold til ISO 9001, samt med vedlikehold og drift av allerede etablerte systemer innenfor ulike type bedrifter og bransjer.

Zirkel kan tilby:

 • Hjelp på veien mot sertifisering iht. ISO 9001
 • Identifisering av kvalitetsmål og kvalitetspolitikk
 • Bistand ved risikovurderinger
 • Utarbeidelse og håndtering av dokumenter
 • Sikre kontinuerlig forbedring
 • Avvikshåndtering
 • Kundetilfredshetsundersøkelser
 • Etablering av prosedyrer og prosesser
 • Interne revisjoner
 • Etablering av kvalitetshåndbok
 • Kompetansekartlegging
 • Elektronisk avvik- og dokumenthåndteringssystem
 • Annet
{

Uten en plan vet man ikke hvor man skal

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi vil gjerne høre fra deg!