ISO 9001

Ledelsessystemer for kvalitet

ISO 9001

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring. Et kvalitetsstyringssystem skal vise hvordan virksomheter styrer sine prosesser og aktiviteter for å kunne levere varer og tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet. ISO 9001 kan brukes av alle typer virksomheter uavhengig av størrelse, produkter eller tjenester og bransje.  

Zirkel bistår med implementering av kvalitetssystemer i henhold til ISO 9001, samt med vedlikehold og drift av allerede etablerte systemer innenfor ulike type bedrifter og bransje.

Zirkel kan tilby:

 • Bistand på veien mot sertifisering iht. ISO 9001
 • Etablere handlingsplan med tiltak, ansvar, frister og virkningsmidler
 • Identifisering av kvalitetsmål og kvalitetspolitikk
 • Implementering og vedlikehold av strategier, politikk, systemer og rutiner
 • Utarbeidelse av prosedyrer, skjemaer, sjekklister og annen dokumentasjon
 • Etablere kommunikasjonsmatrise
 • Utarbeidelse av KHMS håndbok/manual
 • Vernerunder
 • Bistand ved risikovurderinger og risikoreduserende tiltak
 • Sikre kontinuerlig forbedring
 • Avvikshåndtering
 • Kundetilfredshetsundersøkelser
 • Interne og eksterne revisjoner
 • Kompetansekartlegging
 • Opplæring
 • Annet 

ISO-standarder

Vi bistår med implementering av styring- og ledelsesystemer i henhold til flere ulike standarder. Vi er opptatt av et felles styringssystem som omfatter alle relevante standarder for bedriften.

ISO 9001

Ledelsessystemer for kvalitet

ISO 14001

Ledelsessystemer for miljø

ISO 45001

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

ISO 27001

Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet

ISO 31000

Risikostyring

ISO 80079-34

Anvendelse av kvalitetssystemer for framstilling av Ex-produkter

ISO 3834-2

Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer

ISO 1090

CE-merking av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner