HMS og Kvalitet

ISO-standarder

Hva kan vi hjelpe med?

Vi bistår med implementering av styring- og ledelsesystemer i henhold til flere ulike standarder. Vi er opptatt av et felles styringssystem som omfatter alle relevante standarder for bedriften.

ISO 9001

Ledelsessystemer for kvalitet

ISO 14001

Ledelsessystemer for miljø

ISO 45001

Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

ISO 27001

Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet

ISO 31000

Risikostyring

ISO 3834-2

Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer

ISO 1090

CE-merking av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner

ISO 80079-34

Anvendelse av kvalitetssystemer for framstilling av Ex-produkter

Trenger du en strategisk diskusjonspartner som hjelper deg med å utvikle selskapet videre?