Referanser

Sigma Inspection

Vi engasjerte Zirkel for å hjelpe oss med å forbedre og implementere nye prosesser og styringssystemer knyttet til HMSQ og HR. Dette var blant annet å implementere og drifte nytt ledelsessystem. Zirkel har videre bistått i kunde og sertifiseringsrevisjoner, rådgivning for å sikre etterlevelse av myndighets- og lovkrav, samt ansvarlig for implementering av nytt avvikssystem.

Zirkel har vært sterkt delaktige i å videreutvikle HR-prosesser, herunder forhandlinger med tillitsvalgte, lønns- og arbeidsvilkår, tariffavtaler og arbeidstidsordninger, samt generell rådgivning innenfor HR-området. Zirkels omfattende erfaring og kunnskap medførte at vi raskt fikk forbedret og fikk på plass gode rutiner og systemer.

Ivar Djuve
Managing Director, Sigma Inspection