Referanser

Perigon

— Zirkel har etablert kvalitet- og HMS systemet vårt samt bistått med sertifisering ihht. ISO 9001:2015. De har siden vært ansvarlig for drift av det etablerte systemet og utfører dette helt i tråd med våre forventninger. Zirkel er en pålitelig og engasjert samarbeidspartner som vi varmt kan anbefale!

Perigon