Referanser

Elite Vinduspuss

Vi engasjerte Zirkel for å hjelpe oss med å få på plass ISO 9001-sertifisering. Rådgiveren fra Zirkel hadde lang og solid erfaring med dette og bistod med forslag til nødvendige dokumenter. Hun fulgte oss tett, slik at vi fikk den nødvendige framdriften. Det viktigste i en slik prosess er å få etablert de rette holdninger og vaner i bedriften, dessuten å få det bakt inn i verktøyet vi bruker i driften. Zirkel bistod med å få implementert ISO-rutiner i våre øvrige systemer slik at alt blir mest mulig integrert i det daglige arbeidsverktøyet.

Etter at vi fikk ISO 9001-sertifikatet på plass på første forsøk, utvidet vi med ISO 14001-sertifikat. Vi synes det er praktisk å fortsette med Zirkel i rådgivningsrollen for å holde ting vedlike, bare så vi får gjort ting skikkelig og være beredt til de årlige revisjonene.

Elite Vinduspuss