Kurs

HMS for ledere

Om kurset

Kurset sikrer at du som øverste leder får den pliktige opplæringen innen helse-, miljø- og sikkerhet som myndighetene har beskrevet.

Du vil trolig høste den samme erfaringen som mange før deg på dette kurset har gjort – at mye godt HMS-arbeid allerede utføres i virksomheten. Kurset gir deg som leder et overblikk over gjeldende krav og gode tips for å kunne påvirke egen HMS-kultur.

God HMS-styring i din bedrift gir reduksjon av ulykker og nestenulykker, lavere sykefravær, lavere turnover, motiverte medarbeidere som til slutt gir økonomisk gevinst.

Målgruppe: Arbeidsgivere og ledere med personalansvar

Varighet: 1 dag

Innhold

  • Innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
  • HMS arbeidets organisering og prinsipper
  • Motivasjon
  • Vernetjenesten
  • Kommunikasjon og samarbeid
  • Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet
  • Varsling
  • Lederens rolle og ansvar for å skape en god HMS-kultur
  • Økonomiske gevinster ved et systematisk HMS-arbeid
Trenger du hjelp til å strukturere KHMS- og HR-prosesser?