Kurs

HMS for ledere

Kurset sikrer at du som øverste leder får den pliktige opplæringen innen helse-, miljø- og sikkerhet som myndighetene har beskrevet.

Du vil trolig høste den samme erfaringen som mange før deg på dette kurset har gjort – at mye godt HMS-arbeid allerede utføres i virksomheten. Kurset gir deg som leder et overblikk over gjeldende krav og gode tips for å kunne påvirke egen HMS-kultur.

God HMS-styring i din bedrift gir reduksjon av ulykker og nestenulykker, lavere sykefravær, lavere turnover, motiverte medarbeidere som til slutt gir økonomisk gevinst.

Innhold:

  • Innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
  • HMS arbeidets organisering og prinsipper
  • Motivasjon
  • Vernetjenesten
  • Kommunikasjon og samarbeid
  • Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet
  • Varsling
  • Lederens rolle og ansvar for å skape en god HMS-kultur
  • Økonomiske gevinster ved et systematisk HMS-arbeid

Målgruppe

Arbeidsgivere og ledere med personalansvar

Varighet

1 dag

{

Tro på dere selv, lær av de gode og bli enda bedre

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi vil gjerne høre fra deg!