Kurs

Grunnleggende arbeidsmiljø

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU), anbefales også for HR og ansatte med personalansvar.

Kurset gir en grundig innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker.

Innhold:

  • Det systematiske HMS arbeidet
  • Innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
  • HMS arbeidets organisering og prinsipper
  • Vernetjenesten
  • Kommunikasjon og samarbeid
  • Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet
  • Varsling
  • Tilrettelegging på arbeidsplassen
  • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
  • Inkluderende arbeidsliv

Kurset legger opp til dialog, trening, praktiske oppgaver og gode diskusjoner.

Målgruppe

Verneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS/HR/personal og bedriftshelsetjenesten.

Varighet

3 dager

{

Tro på dere selv, lær av de gode og bli enda bedre

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi vil gjerne høre fra deg!