Kurs

Grunnleggende arbeidsmiljø

Om kurset

Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens krav til opplæring av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU), anbefales også for HR og ansatte med personalansvar.

Kurset gir en grundig innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker.

Kurset legger opp til dialog, trening, praktiske oppgaver og gode diskusjoner.

Målgruppe: Verneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS/HR/personal og bedriftshelsetjenesten.

Varighet: 3 dager

Innhold

  • Det systematiske HMS arbeidet
  • Innføring i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
  • HMS arbeidets organisering og prinsipper
  • Vernetjenesten
  • Kommunikasjon og samarbeid
  • Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet
  • Varsling
  • Tilrettelegging på arbeidsplassen
  • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
  • Inkluderende arbeidsliv
Lurer du på hvordan du skal legge til rette for en god organsisasjonskultur?