Tjenester

Prosjektbistand

Ressursforsterkning ved HMSK prosjekter?

Vi har kompetanse og bred erfaring innenfor HMSK, og kan bistå ved store og små prosjekt. Zirkel har personell som har lang erfaring med prosjektarbeid og har evnen til å arbeide i team.

Ved eventuelle behov for utvidet kapasitet i prosjektene vil vi gjennom samarbeid med andre kunne trekke inn ekstra- og komplementerende kompetanse ved behov.

Vi verdsetter høy kvalitet og integritet i vårt arbeid. Som kunde er du tjent med en leverandør som kjenner fagområdet og som kan bidra til å løse deres spesifikke behov.

Zirkel tilbyr en ressursforsterkning, som er en utmerket løsning for tidsbestemte aktiviteter.

{

En trenger gode og solide steiner for å bygge slott

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi vil gjerne høre fra deg!