Tjenester

Prosess

Zirkel bistår med å utvikle og implementere prosessorienterte kvalitets- og styringssystemer basert på Governance, Risk og Compliance.

Vi kan tilby:

  • Prosessledelse og utvikling av prosessene basert på resultat- og prosessmål
  • Prosesskartlegging og implementering av prosesser og arbeidsflyt
  • Utarbeide styrende dokumenter, compliance og vurdering av risiko i prosesser
  • Kontinuerlig forbedring og etablere målinger
  • Prosessforbedring (Lean) og etablere målinger
  • Metode for etablering av mål for ønsket ytelse i de kritiske dimensjonene og indikatoren
  • Endringsledelse
  • Prosjektledelse
{

Måling er en forutsetning for forbedring

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi vil gjerne høre fra deg!