Tjenester

LEAN-metoden

Zirkel tilbyr effektivisering av arbeidsprosesser og ressursbruk ved bruk av LEAN-metoden. Vi har fokus på at LEAN inngår som en del av det systematiske kvalitetsarbeidet i bedriften. Alle våre konsulenter har Sort Belte og er Lean Managere.

Vi ønsker gjennom Lean å bidra til å skape enkle systemer for kontinuerlig forbedring av prosesser eller handlinger som skaper verdi hos våre kunder.

Vi har 2 hovedmål:

  • Skape verdi for sluttkunden
  • Eliminere sløsing

Viktige metoder som benyttes i arbeidet med Lean. (5S, 5H, 6M, A3)

5S Involvering og forbedring.

5S Fokuserer på orden, ryddighet og renhold, men i sin natur kan den sies å være Lean i et nøtteskall.

5H Benyttes for å finne årsaken til et problem ved å spørre «hvorfor» minst fem ganger.

6M Kan benyttes for å isolere grunnleggende årsaker/virkninger. Inndeles i menneske, metoder, maskiner, materialer, miljø og management. Benyttes ofte sammen med 5H.

Problemløsing med A3 benyttes for å beskrives bakgrunn, nåsituasjon, mål og rot-årsaksanalyse. Dette fører videre til forslag til mottiltak, plan og oppfølging videre.

Zirkel har gjennomført Lean Sort Belte

Våren 2017 gikk alle ansatte i Zirkel AS på Kiwa Teknologisk Institutt’s Leanskole og er nå Lean Managere.

Vi startet med Lean Grønt Belte som gir kunnskap om Lean kultur, metoder og verktøy og om hva som er viktig for igangsetting og gjennomføring av Lean prosesser i egen virksomhet. Dette var en fortsettelse av kurset vi gjennomførte i 2015. Kurset gikk over 2 + 2 dager og vi hadde en hjemmeoppgave mellom samlingene som vi presenterte for hverandre.

Deretter forsatte vi med Lean Sort Belte der vi lærte ulike strategimodeller og gjennomføringsstrategi, hvordan utarbeide implementeringsplaner og tilpasse til egen virksomhet, hvordan bruke endringsledelse og situasjonsbestemt ledelse, sammenhengen mellom Lean styringssystemer og hvordan disse kan utnyttes effektivt. Også dette kurset gikk over 2 + 2 dager med hjemmeoppgave og det ble avsluttet med skriftlig og muntlig eksamen.

Vi er kjempefornøyde med vår kursholder Viggo som kom tilreisende og underviste oss «hjemme» på Zirkel.

{

Uten en plan vet man ikke hvor man skal

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi vil gjerne høre fra deg!