Tjenester

Kvalitet og HMS

Aktiv bidragsyter eller støttespiller innen kvalitet- og HMS systemer?

I en travel hverdag kan det være nødvendig med drahjelp fra en tredjepart utenfor egen virksomhet. Zirkel AS kan være en aktiv bidragsyter og støttespiller for bedrifter.

Vi bistår ved implementering av kvalitet- og HMS-systemer, samt vedlikehold av allerede etablerte systemer og registrering i Achilles. Som en uavhengig tredjepart vil vi på en enkel måte kunne vurdere hele kvalitet- og HMS systemet opp mot relevante standarder.

Vi har god kjennskap med ulike standarder, som ISO 9001, 14001, ISO 45001 og NORSOK.

Med hjelp av vår kompetanse og verktøy vil du oppnå en mer effektiv bruk av dine ressurser og forenkling av eksisterende systemer.

{

Lite gjør et hjul uten fremdrift

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi vil gjerne høre fra deg!