Tjenester

HMS og internkontroll

Vi bistår med etablering av et systematisk HMS – internkontrollsystem.
 • Identifisering av HMS mål
 • Kartlegging av risiko
 • Bedriftstilpasset beredskapsøvelse
 • Avvikshåndtering
 • Kartlegging av lover og forskrifter
 • Etablering av handlingsplaner
 • Kartlegging av ansvarsområder
 • Etablering av lovpålagte HMS rutiner
 • Trivselsundersøkelser
 • Vernerunder
 • Revisjoner
 • Sikre kontinuerlig forbedring
 • Etablering av personalhåndbok
 • Eventuelt hjelp til sertifisering iht. OHSAS 18001
 • Annet
{

Tro på dere selv, lær av de gode og bli enda bedre

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi vil gjerne høre fra deg!