Tjenester

Digital forståelse

Hvordan forstå og bruke digitale verktøy er kanskje et av de viktigste og vanskeligste spørsmålene akkurat nå.
Mange har tatt I bruk Microsoft365 men bruker bare Teams videomøter og Sharepoint. Zirkel har rådgivere som har erfaring med hvordan Microsoft fungerer, hva som er nyttig å bruke og hva det bør brukes til.

Vi kan bistå med:

  • Rådgivning til hvordan struktur bør bygges.
  • Være din opplæringspartner og trener på hvordan dere best mulig jobber i Microsoftuniverset. Her inkludert treninger på områder som Teams, Sharepoint, Planner, OneNote, OneDrive med mer.
  • Være din digitale rådgiver i dialog med IT leverandøren ved overføring av data til sky eller du trenger ny struktur på dataene dine
  • Sikre at alle dine ansatte kommer opp på et digitalt modenhetsnivå slik at samhandling gir ønsket effekt for organisasjonen
{

Vi begeistrer våre kunder med resultatet av gode Kvalitet-, Miljø-, HMS- og HR-systemer

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi vil gjerne høre fra deg!