Kurs

ISO 9001 – kurs i kvalitetsstyring

Kurset gir grunnleggende forståelse i kvalitetsledelse og god kjennskap til kravene i henhold til ISO 9001:2015

Denne standarden gir krav til et kvalitetssystem der organisasjonen kan vise at den har evne til å tilby produkter som tilfredsstiller kundens krav og krav i lov og forskrifter. Standarden er viktig i forbindelse med sertifisering av kvalitetssystemer og regnes i dag som ” State of the Art” på området.

Innhold:

  • Grunnleggende forståelse av ISO 9001-standarden
  • Gjennomgang av de 8 prinsippene for kvalitetsledelse
  • Hvordan anvende elementene i ISO for å øke inntjening og kundetilfredshet
  • Hvordan sikre kontinuerlig forbedring

Målgruppe

HMS- og kvalitetsledere, daglig leder og andre med kvalitetsansvar i bedriften.

Varighet

1 dag

{

Tro på dere selv, lær av de gode og bli enda bedre

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi vil gjerne høre fra deg!