Prosjektledelse

Våre konsulenter har selv lang erfaring som prosjektledere, og jobber etter velprøvde og godt etablerte metoder og teknikker. Vi kjenner blant annet rammeverkene til Project Management Institute (PMI), Scrum (agile metoder), Praktisk Prosjektledelse (Per Willy Hetland, utgiver Statoil) og Målrettet Prosjektstyring (Andersen, Grude og Haug).

 1. Planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter som gir trygghet for resultatet
  1. Definere målsettinger for prosjektet
  2. Etablere krav til kvalitet og godkjenning av prosjektresultatene
 2. Sørge for trygghet for at prosjektet gjennomføres i henhold til definerte mål for tid, budsjett og kvalitet
 3. Sørge for en ryddig og god behandling av endringer som oppstår underveis
  1. Følger en omformet prosess for håndtering av endringsordre
 4. Rapportere status i henhold til avtale i forhold til planlagt og virkelig budsjett og tid
 5. Sørge for kvalitetsstyring gjennom hele prosjektet
 6. Identifisere og følge opp suksess- og risikokriterier
 7. Evaluere prosjektgjennomføringen og kompetanse

Uten en plan vet man ikke hvor man skal