header

Prosess

Zirkel bistår med å utvikle og implementere prosessorienterte kvalitets- og styringssystemer basert på Governance, Risk og Compliance.

Vi kan tilby:

  • prosessledelse og utvikling av prosessene basert på resultat- og prosessmål
  • prosesskartlegging og implementering av prosesser og arbeidsflyt
  • utarbeide styrende dokumenter, compliance og vurdering av risiko i prosesser
  • kontinuerlig forbedring og etablere målinger
  • prosessforbedring (Lean) og etablere målinger
  • metode for etablering av mål for ønsket ytelse i de kritiske dimensjonene og indikatoren
  • endringsledelse
  • prosjektledelse

Måling er en forutsetning for forbedring