header

Zirkel AS, tilbyr effektivisering av arbeidsprosesser og ressursbruk ved bruk av LEAN metode.

Vi i Zirkel har fokus på at Lean inngår som en del av det systematiske kvalitetsarbeidet i bedriften.

Vi ønsker gjennom LEAN å bidra til å skape enkle systemer for kontinuerlig forbedring av prosesser eller handlinger som skaper verdi hos våre kunder. Vi har 2 hovedmål:

  • Skape verdi for sluttkunden
  • Eliminere sløsing

Viktige metoder som benyttes i arbeidet med Lean. (5S, 5H, 6M, A3)

5S Involvering og forbedring.

5S fokuserer på orden, ryddighet og renhold, men i sin natur kan den sies å være Lean i et nøtteskall.

5H benyttes for å finne årsaken til et problem ved å spørre «hvorfor» minst fem ganger.

6 M, kan benyttes for å isolere grunnleggende årsaker/virkninger. Inndeles i menneske, metoder, maskiner, materialer, miljø og management. Benyttes ofte sammen med 5H.

Problemløsing med A3 Benyttes for å beskrives bakgrunn, nåsituasjon, mål og rot-årsaksanalyse. Dette fører videre til forslag til mottiltak, plan og oppfølging videre.