header

Aktiv bidragsyter eller støttespiller innen kvalitet- og HMS systemer?

I en travel hverdag kan det være nødvendig med drahjelp fra en tredjepart utenfor egen virksomhet. Zirkel AS kan være en aktiv bidragsyter og støttespiller for bedrifter.
Vi bistår ved implementering av kvalitet- og HMS systemer, samt vedlikehold av allerede etablerte systemer og registrering i Achilles. Som en uavhengig tredjepart vil vi på en enkel måte kunne vurdere hele kvalitet- og HMS systemet opp mot relevante standarder.
Vi har god kjennskap med ulike standarder, som > ISO 9001, > 14001, > OHSAS 18001 og NORSOK.
Med hjelp av vår kompetanse og verktøy vil du oppnå en mer effektiv bruk av dine ressurser og forenkling av eksisterende systemer.

Lite gjør et hjul uten fremdrift