header

Implementering av ISO 45001

Vi kan hjelpe deg å få på plass et styringssystem for arbeidsmiljø i henhold til ISO 45001.

Zirkel kan tilby:

 • hjelp på veien mot sertifisering iht. ISO 45001
 • etablere handlingsplan med tiltak, ansvar, frist og virkningsmidler for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
 • kartlegge kontekst, risiko og muligheter innen arbeidsmiljø, helse og sikkerhet innen hele organisasjonen
 • identifisere myndighetskrav og kundekrav innenfor arbeidsmiljø, helse og sikkerhet (samsvarsvurdering)
 • etablere arbeidsmiljøpolitikk (eventuelt integrere denne i kvalitetspolitikken)
 • etablere målbare mål innenfor arbeidsmiljø, helse og sikkerhet (eventuelt integrere i kvalitetsmål)
 • avklare ansvar knyttet til oppgaver/roller i arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
 • kartlegge kompetanse og kompetansebehov innenfor arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
 • etablere prosedyre for kommunikasjon (internt mellom forskjellige nivå og funksjoner i organisasjonen, eksternt med kontraktører og andre besøkende på arbeidsplassen, samt mottak/dokumentasjon/besvarelse henvendelser fra eksterne parter)
 • etablere prosedyre for arbeidstakernes deltagelse og konferering
 • etablere prosedyre for å identifisere mulige nødssituasjoner og reaksjon på slike situasjoner (beredskapsplan, dimensjonering av beredskapsgruppe)
 • etablere prosedyre for analyse av hendelser (granskningsprosedyre, evnt. integrere denne i eksisterende prosedyre for avvik, korrigerende og forebyggende hendelser)