Alle bedrifter er en kompleks helhet av enkeltprosesser der samvirke må forstås, ledes og styres. Styring er systemorientert. Studier av styring omfatter virkemidler som mål- og resultatstyring og prosesstyring. På denne måten kan bedriftens mål oppnås effektivt.

Bedriftens ledelsessystem viser hvordan bedriften styrer sine aktiviteter (prosesser) for å kunne levere produkter og tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.