ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015

Vi tilbyr GAP analyser for å informere og avdekke utviklingspotensialet i forhold til nye krav og føringer i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

For bedrifter som allerede er sertifisert etter ISO 9001:2008 er det aktuelt med enkelte justeringer og endringer i kvalitetsarbeidet for å tilfredsstille de nye kravene. Gjennom GAP-analysen vil vi gi råd  om hvordan denne justeringen bør håndteres, og om ønskelig implementere endringer i eksisterende systemer.

Frister for overganger

  • 15. september 2018: Sertifikater utstedt etter ISO 14001:2004 og ISO 9001:2008 vil ikke være gyldige etter denne datoen