Måling er en forutsetning for forbedring. ISO 9001:2015 krever at bedriften skal etablere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre de nødvendige prosessene. Dvs. at bedriften må identifisere hvilke prosesser som er nødvendige i sitt ledelsessystem for kvalitet.

Zirkel AS kan hjelpe din bedrift med å kartlegge dagens status i disse prosessene, samt med å etablere en metode for å overvåke og måle deres effektivitet. Er nødvendige inngangsfaktorer identifisert? Er det tatt hensyn til risikoer og muligheter? Kan din bedrift jobbe smartere og mer effektivt i sine arbeidsprosesser? Er det bestemt hvile utgangsfaktorer som forventes av deres arbeidsprosesser?