ISO 9001:2015 krever at bedrifter skal vurdere resultatene av analyse og evaluering av f. eks.:

  • kundens tilfredshet
  • leverandørers prestasjoner
  • interne og eksterne revisjons resultater
  • økonomiske resultater
  • avvik
  • innspill fra ansatte

for å bestemme om det er behov eller muligheter som det skal tas hensyn til som en del av den kontinuerlige forbedringen.

Vi i Zirkel AS kan hjelp din bedrift med gode metoder for å samle nødvendige data, samt med selve analysen og evalueringen.