header

Hvorfor bør din bedrift sertifisere seg/jobbe i henhold til i ISO 9001?

Bedrifter opplever at ved å jobbe i henhold til ISO 9001 reduseres kostnader gjennom mer effektiv bruk av sine ressurser, de ansatte jobber smartere, og bedriften sparer tid og penger.

Ved å møte kundenes krav og forventninger oppnår bedriftene økt kundelojalitet og øker gjenkjøpsgraden.

Periodiske revisjoner sikrer at hele styringssystemet blir fulgt opp og vedlikeholdt.

Hvorfor sertifisere styringssystemet?