header

Hva er ISO 9001?

NB! ISO 9001:2008 er revidert til ISO 9001:2015 (trykk her for å lese mer).

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring.

ISO 9001 er utviklet for å veilede virksomheter i kvalitetsstyring og er basert på 8 prinsipper:

> Kundefokus

> Ledelse

> Medarbeidernes engasjement

> Prosessorientering

> Systemorientert ledelse

> Kontinuerlig forbedring

> Faktabaserte beslutninger

> Partnerskap med leverandørene

Et kvalitets styringssystem skal vise hvordan virksomheter styrer sine prosesser/aktiviteter for å kunne levere varer/tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.

ISO 9001 kan brukes av alle typer virksomheter uavhengig av størrelse, produkter eller tjenester og bransje.

ISO 9001 kan lett kombineres med andre standarder som for eksempel ISO 14001, ISO 50001 og ISO 45001. Vi anbefaler å begynne med ISO 9001.

Hvorfor bør din bedrift sertifisere seg eller jobbe i henhold til ISO 9001?