header

Implementering av ISO 14001

Vi kan hjelpe deg å få på plass et miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001 som møter dagens miljøutfordringer.

Zirkel kan tilby:

  • Hjelp på veien mot sertifisering iht. ISO 14001
  • Kartlegging av miljøaspekter
  • Etablering av avfallsrutiner
  • Samsvarsvurdering av lover og forskrifter
  • Opplæring
  • Driftskontroll
  • Kjemikaliehåndtering
  • Risikovurdering
  • Annet

Ny revisjon av ISO 14001 – Zirkel tilbyr GAP analyse