header

Implementering av ISO 14001

Vi kan hjelpe deg å få på plass et miljøstyringssystem i henhold til ISO 14001 som møter dagens miljøutfordringer.

Zirkel kan tilby:

 • hjelp på veien mot sertifisering iht. ISO 14001
 • etablere handlingsplan med tiltak, ansvar, frist og virkningsmidler
 • kartlegging kontekst, risiko, muligheter og miljøaspekter innen hele organisasjonen
 • etablering av avfallsrutiner
 • identifisere myndighetskrav og kundekrav innenfor ytre miljø, helse og sikkerhet (samsvarsvurdering av lover og forskrifter)
 • etablere politikk for ytre miljø
 • etablere målbare mål innenfor ytre miljø
 • kartlegge kompetanse og kompetansebehov innenfor ytre miljø
 • etablere prosedyre for kommunikasjon (internt mellom forskjellige nivå og funksjoner i organisasjonen, eksternt med kontraktører og andre besøkende på arbeidsplassen, samt mottak/dokumentasjon/besvarelse henvendelse fra eksterne parter)
 • opplæring
 • driftskontroll
 • etablere prosedyre for å identifisere mulige nødssituasjoner og reaksjon på slike situasjoner (beredskapsplan, etablering av beredskapsgruppe)
 • etablere prosedyre for analyse av hendelser (granskningsprosedyre, evnt. integrere denne i eksisterende prosedyre for avvik, korrigerende og forebyggende hendelser)
 • kjemikaliehåndtering (etablere stoffkartotek, risikovurdere kjemikalier)
 • risikovurdering
 • annet

Ny revisjon av ISO 14001 – Zirkel tilbyr GAP analyse