header

Implementering av ISO-standarder

Vi bistår med implementering av styring- og ledelsesystemer i henhold til ISO 9001, ISO 14001, ISO 31000 og ISO 3834.

Vi er opptatt av et felles styringssystem som omfatter alle relevante standarder for bedriften.