Referanser

Hadde vi ikke fått denne profesjonelle hjelpen fra Zirkel så hadde vi ikke komt i mål med ISO sertifiseringen. Vi har også lært mye i denne prosessen med tanke på hvordan vi skal bygge opp dokumentkontroll, kalkyler, samt hvordan vi skal kunne jobbe med ISO hele året. SRC AS kommer til å bruke Zirkel i fremtiden på gjennomgang av ledelsen gjennomgang internt i SRC AS og for revisjoner, vi vil også bruke Zirkel som en profesjonell rådgiver i fremtiden på kvalitet og sikkerhet.
Stillas og Riggecompaniet AS