header

Om Zirkel

Zirkels ansatte er stolte over å arbeide for en kunnskapsrik organisasjon med spisskompetanse innenfor kvalitet og HMS. Vi har fokus på motiverte medarbeidere, kompetanseheving og godt humør gir oss et trivelig arbeidsmiljø og fornøyde ansatte.

Vår kjernekompetanse er å kartlegge, motivere, veilede og gi råd innen HMS, miljø og kvalitet. Vi gir økt lønnsomhet og trivsel hos våre kunder og motiverer for kontinuerlig forbedring. Vår styrke er at vi har et unikt fagmiljø med kompetanse innenfor kvalitet, HMS og prosessledelse. Vi deler erfaringer og jobber kontinuerlig med effektivisering og forbedring hos våre kunder.

Vårt kvalitetssystem er vårt verktøy for å sikre ivaretakelse av kundekrav, produktkrav, prosessytelse og effektivitet, med vekt på løpende forbedringer og en objektiv måling av resultater.

Vi fokuserer på å tilfredsstille våre kunders krav ved å styre våre prosesser slik at vi:

  • leverer avtalt kvalitet til avtalt tid
  • har økonomiske og levedyktige løsninger som tilfredsstiller våre kunders behov
  • har kompetent personell tilgjengelig til enhver utfordring
  • følger lover og forskrifter

Den som slutter å bli bedre slutter å være bra