ISO 9001:2015 er et «Ledelsessystem for kvalitet», mens 2008 revisjonen av ISO 9001 var et «System for kvalitetsstyring». Fokus på engasjement og involvering fra ledelsesnivå og ut i organisasjonen er mye mer fremhevet i dag, og det er krav til at ledelsen skal:

  • vise forpliktelse til prosesstilnærming
  • risikobasert tankegang
  • sørge for at kvalitetsstyringssystemet er en integrert del av forretningsprosessen
  • fremme kontinuerlig forbedring

Vurderinger av risikoer og muligheter skal være gjennomgående i hele ledelsessystemet, eksempelvis kan risiko og muligheter, samt kvalitetsmål, identifiseres i flytskjema eller f. eks. i en egen kolonne i prosedyrer.

Zirkel AS kan hjelpe din bedrift med å forstå, etablere og implementere gode metoder for å imøtekomme disse kravene.