Kvalitet og HMS en belastning – eller en metode til kontinuerlig forbedring og økt verdi?

By 11. mars 2013 Ukategorisert No Comments

Kvalitet og HMS systemer er blitt en del av de fleste bedrifters hverdag,

ofte på grunn av lovbestemte krav, kundekrav og interne krav.

Noen vurderer systemene som viktige forbedringsmetoder som fører til reduksjon av feilkostnader og økt trivsel. Mens andre oppfatter systemene som en belastning og noe «en må gjøre for å kunne tilfredsstille kunden og lovverket»

Hvorfor oppfattes dette så forskjellig?

 

Vi i Zirkel har erfart at ledelse, kunnskap, implementering og prosessforståelse er viktige faktorer for å få til virkningsfulle ledelses og styrings systemer i bedrifter.

 

Ledelse
For å kunne oppnå et virkningsfullt system må den øverste ledelse vise et tydelig engasjement for å motivere resten av organisasjonen. Ledelsen må følge opp arbeidet kontinuerlig, fastsette mål, definere ansvar og myndighet.

 

Kunnskap

En forutsetning for å kunne oppnå bærekraftige og effektive systemer baseres på kunnskap og et godt fagmiljø.

I mange bedrifter uten effektive ledelses og styrings system driftes og vedlikeholdes systemet av kun Kvalitet og HMS leder, eller en person uten relevant erfaring. Kunnskap og erfaring er viktige forutsetninger for å kunne etablere eierskap, engasjement og en styrt prosess, for igjen oppnå gode effektive ledelses og styrings systemer.

 

Implementering

Et godt ledelses og styrings system oppnås ikke uten involvering og felles forståelse i organisasjonen, de ansattes holdninger er avgjørende for kvaliteten.

Frigivelse av ressurser er en forutsetning for å utvikle og implementere gode ledelses og styringssystemet.

 

Prosessforståelse

Bedriften må ha god forståelse og eierskap til sine prosesser samt sette krav og mål til ytelse. Dette for å oppnå økt verdi, bedre kvalitet og større presisjon.

Disse må kunne måles kontinuerlig for å ha evne til hurtige omstillinger etter stadig raskere endringer markedet.

Effektive og implementerte prosesser fører også til frigjøring av bedriftens ressurser og dermed bedre trivsel for de ansatte.

 

Vi i Zirkel er opptatt av at disse elementene må være på plass og vi hjelper våre kunder med effektive og virkningsfulle ledelses og styrings systemer i henhold til ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 og Internkontrollforskriften.

Vi bistår bedrifter med å utarbeide, vedlikeholde og forstå Kvalitets og HMS systemet.

 

Vår styrke er at vi har et unikt fagmiljø med kompetanse innenfor kvalitet, HMS og prosessledelse. Vi deler erfaringer og jobber kontinuerlig med effektivisering og forbedring hos våre kunder

Vi har den glede av å kunne tilby engasjerte, hyggelige og dyktige medarbeidere som involverer seg og « brenner» for  faget.

 

Vår visjon er:

“Vi vil begeistre våre kunder med resultatet av et godt prosessorientert ledelses og styringssystem “