header

Revisjonsteknikk

Kurset gir kunnskap og praktisk erfaring med revisjoner iht. ISO 19011.
Deltakerne skal etter kurset ha nok kunnskap til å gjennomføre både eksterne og interne revisjoner.

Dag 1 er en gjennomgang av revisjonsprosessen, prinsipper for revisjon og personlig egenskaper for revisor.

Innhold:

  • Forståelse av kvalitetsrevisjon som ledelsesverktøy
  • Selvstendig og sikker planlegging og gjennomføring revisjoner
  • Personlige egenskaper og opptreden under revisjonen
  • Rapportere funn og gjennomføring av forbedringstiltak

I perioden mellom først og andre samling skal alle gjennomføre en revisjon internt eller eksternt.

Dag 2 er en gjennomgang av utførte revisjoner, tilbakemeldinger fra kursleder samt diskusjoner og erfaringsoverføringer.

Målgruppe: HMS og kvalitetsledere, daglig leder og andre med kvalitetsansvar i bedriften.

Varighet: 2 dager

Krav til kursdeltakerne: God kjennskap til ISO 9001.