header

ISO 14001 – kurs i miljøstyring

Kurset gir grunnleggende forståelse i miljøstyring og god kjennskap til kravene iht. > ISO 14001:2015.
Denne standarden gir krav til et miljøstyringssystem der organisasjonen kan vise at den har en proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø.

Innhold:
– Grunnleggende forståelse av > ISO 14001 standarden
– Hva er miljøstyring?
– Miljøledelse
– Miljøkartlegging
– Miljømål og miljøforbedringsprogrammer
– System for etterlevelse av krav

Mål:
Gi tilstrekkelig kompetanse og erfaring til personer som har en utøvende rolle innen ledelse, drift eller oppgaver som er relatert til et miljøstyringssystem i henhold til den internasjonale standarden > NS-EN ISO 14001.