header

ISO 9001 – kurs i kvalitetsstyring

Kurset gir grunnleggende forståelse i kvalitetsledelse og god kjennskap til kravene  iht.  > ISO 9001:2015

Denne standarden gir krav til et kvalitetssystem der organisasjonen kan vise at den har evne til å tilby produkter som tilfredsstiller kundens krav og krav i lov og forskrifter. Standarden er viktig i forbindelse med sertifisering av kvalitetssystemer og regnes i dag som ” State of the Art” på området.

Innhold:

  • Grunnleggende forståelse av > ISO 9001 standarden
  • Gjennomgang av de 8 prinsippene for kvalitetsledelse
  • Hvordan anvende elementene i ISO for å øke inntjening og kundetilfredshet
  • Hvordan sikre kontinuerlig forbedring

 

Målgruppe: HMS og kvalitetsledere, daglig leder og andre med kvalitetsansvar i bedriften.

Kursvarighet: 1 dag