> ISO 9001:2015 krever at bedriftens øverste ledelse skal demonstrere kundefokus gjennom sitt lederskap ved blant annet å:

  • sikre at kunders krav identifiseres, forstås og oppfylles konsekvent
  • sikre at bedriften identifiserer og tar hensyn til risikoene og mulighetene som påvirker bedriftens produkter og tjenesters samsvar
  • sikre at bedriften har fokus på økt kundetilfredshet

Zirkel AS kan hjelpe din bedrift med å forstå, etablere og implementere gode metoder for å imøtekomme disse kravene.