Industrivern

By 3. mars 2014 Ukategorisert No Comments

Zirkel AS tilbyr:

– bistand ved vurdering om virksomheten omfattes av krav til industrivern
– bistand i melde-/ søkeprosess til NSO (Næringslivets sikkerhetsorganisasjon)
– gjennomføring av risikovurderinger
– utarbeide, implementere og revidere virksomhetens HMS-styringssystem
– dimensjonere, utvikle, implementere og revidere virksomhetens beredskapsplaner
– planlegge og gjennomføre beredskapsøvelser, samt evaluere i etterkant
– oppfølging av eksterne tilsyn
– evalueringer/ undersøkelser i etterkant av beredskapsaksjoner